top of page
bovenkant pagina

Zes Nederlandse kunstenaars met een Indische achtergrond werken samen met zes Indonesische kunstenaars aan verschillende producties met als startpunt hun gedeelde geschiedenis om op die manier geschiedenis en de erfenis daarvan te personifiëren en inclusiever te maken.  Dit project is in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Jakarta, Erasmushuis, Dutch Culture, Salihara en het Indisch Herinneringscentrum. Met als doel deze verhalen onder de aandacht te brengen voor een internationaal publiek. Literatuur en de uitvoerende kunsten is een uitstekende manier om over de gedeelde geschiedenis en erfenis daarvan te vertellen.  De producties - bestaande uit literatuur, fotografie, uitvoerende  kunsten - worden gepresenteerd op het Literature and Ideas Festival (LIFEs) bij Komunitas Salihara in Jakarta van 12 t/m 20 oktober en tijdens Indonesia Now: Jakarta Edition in Amsterdam op 12 november.

 

Dit project laat me op een andere manier nadenken over mijn positie en plaatsing binnen de thema’s en geeft me zoveel nieuwe inzichten. Ik voel me bevoorrecht dat ik hier samen met een fantastisch team mag werken en in oktober met dit team dus nog een keer mag afreizen naar Indonesië. Op deze plek op mijn website neem ik jullie graag mee op ons avontuur in Indonesie.

 

STORYTELLING //

Insteek voor de samenwerking zijn de persoonlijke (familie) verhalen van de kunstenaars, waarmee zij zowel onderbelichte verhalen en perspectieven in de nationale geschiedschrijving van Nederland en Indonesië willen belichten, als onderzoeken wat hen nu en voor de toekomst verbindt. De kunstenaars hebben allen een diverse achtergrond: niet alleen cultureel (denk aan Indisch, Peranakan Chinees, Timorees, Moluks, Javaans, Surinaams), maar ook in religie en professie. De duo’s zijn zo samengesteld dat verschillende disciplines samen komen: schrijvers, fotografen, illustratoren, acteurs, zangers. Allen zijn storytellers op hun eigen manier.

WAAROM GEDEELDE GESCHIEDENIS ? //

 

Het project neemt als startpunt de gedeelde geschiedenis in een tijd waarin debat over geschiedenis en identiteit de boventoon voeren. Gedeelde geschiedenis gaat uit van het idee dat we allemaal deel uit maken van dezelfde geschiedenis, ook al hebben we het niet altijd in de gaten. Wel heeft ieder andere achtergronden, standpunten en ervaringen in relatie tot deze geschiedenis. Met het toepassen van gedeelde geschiedenis wordt de geschiedschrijving van Indonesië en Nederland verbonden. Het samenwerken draagt bij aan het belichten van verhalen – verteld vanuit persoonlijk perspectief -  die niet altijd gangbaar zijn in de geschiedschrijving. Hiermee willen we bijdragen aan meer kennis, bewustwording en bredere interpretatie van een meerstemmige gedeelde geschiedenis voor een gedeelde toekomst.

HOE WERKEN WE SAMEN? //

Het project duurt in totaal 5 maanden, waarin de kunstenaars elkaar in Jakarta en Nederland ontmoeten, verhalen en ervaringen delen, workshops volgen op het gebied van gedeelde geschiedenis, identiteit, multiperspectiviteit, taalgebruik, gebruik van ego-documenten, het in kaart brengen van tijdlijnen (gebeurtenissen op wereld, nationaal en persoonlijk niveau) en verschillende historische en religieuze lagen van de stad Jakarta onderzoeken. Ze bezoeken musea, archieven,  religieuze landmarks en voorstellingen. De workshops worden verzorgd door schrijfsters Ayu Utami, Debra Yatim en historici Remco Raben, Bonnie Triyana, Nancy Jouwe en Wim Manuhutu. Máár bovenal werken zij samen aan hun co-creatieproducten, die vorm krijgen in boeken, fotografie series, performances en meer!

INDISCH HERINNERINGSCENTRUM //

Het Indisch Herinneringscentrum wil op verschillende manieren en met verschillende samenwerkingspartners het verhaal van Nederlands-Indië t/m nu bij een breed en divers publiek onder de aandacht brengen. My story, shared history is het eerste project waarbij kunstenaars uit Indonesië en Nederland een grootschalige samenwerking aangaan om verschillende producties te maken over hun gedeelde verleden, heden en toekomst. Daarmee wordt op een nieuwe manier de geschiedenis en erfenis daarvan op een meerstemmige manier verteld met én voor een jonge generatie in Nederland én Indonesië.

vlogs werkbezoek Jakarta